Στην Prince Silvero αφουγκραζόμαστε της ανάγκες του εμπορίου συμβάλλοντας ενεργά με τα μέσα που διαθέτουμε στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στη λιανική, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης και ανανέωσης της γκάμας των προϊόντων μας.

Κατανοούμε τις ανάγκες της κοινωνίας και επιδιώκουμε να συμμετέχουμε ενεργά στην στήριξη ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, μέσα από δράσεις που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Χτίζουμε τη φήμη της εταιρείας και αναπτυσσόμαστε εστιάζοντας πάντα στον άνθρωπο. Αρχή μας είναι να καλλιεργούμε άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, τους προμηθευτές μας, τους εργαζόμενους, τους πελάτες μας βασιζόμενοι στις θεμελιώδεις αξίες μας:

Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, δέσμευση στο αποτέλεσμα, πρωτοπορία.

Η επιτυχημένη πολιτική της εταιρείας όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων μας έχει βασιστεί στους ακόλουθους στόχους:

  • Το σύνολο των προϊόντων μας να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών μας με συνέπεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, το χαμηλότερο δυνατό κόστος, εκπληρώνοντας παράλληλα όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
  • Τη συνεχή διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζόμενων καθώς και των τελικών καταναλωτών.
  • Τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στις αγορές που δραστηριοποιείται.