Η εταιρεία μας

Οι εγκαταστάσεις μας στην οδό Σκαμάνδρου 63 ΠεριστέριΟι εγκαταστάσεις μας στην οδό Σκαμάνδρου 63 Περιστέρι
  

H Prince Silvero Α.Ε.Β.Ε. ξεκίνησε την επιτυχηµένη της διαδροµή της στο χώρο της Αργυροχοΐας το 1994. Σήµερα, η σταθερά ανοδική της πορεία την έχει κατατάξει σε επικεφαλή εταιρεία του κλάδου. H Prince Silvero αποτελεί τη µεγαλύτερη Ελληνική παραγωγική µονάδα Ασηµένιων ειδών διακόσµησης & δώρου, στα οποία συγκαταλέγονται ασηµένιες κορνίζες & εικόνες, ασηµένια παιδικά δώρα, είδη γάµου καθώς και διακόσμησης εσωτερικού χώρου. Όλες οι συλλογές της εταιρείας φέρουν τη σφραγίδα γνησιότητας & ποιότητας της Prince Silvero και ακολουθούν πιστά τις σύγχρονες τάσεις της µόδας αλλά και τις ανάγκες του καταναλωτή.

 Όλες οι διαδικασίες της εταιρείας, οι ενέργειες και ο σχεδιασμός όλων των κινήσεων , ξεκινούν από την ανεύρεση των επιθυμιών του πελάτη και καταλήγουν στην ικανοποίηση των αναγκών του. Ο πελάτης βρίσκεται στο κέντρο του συστήματος λειτουργίας μας, αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων μας και λαμβάνουμε πάντοτε σοβαρά υπόψη τα δικά του "θέλω".


Το νέο Showroom στην οδό Θησέως 4-6, ΑθήναΤο νέο Showroom στην οδό Θησέως 4-6, ΑθήναH Prince Silvero έχει βασίσει τη δύναμή της, στη γνώση της αγοράς του αργύρου στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά. Σήμερα , τα προϊόντα μας τυγχάνουν ιδιαίτερης αποδοχής στην Κύπρο , την Ιταλία , την Ισπανία , την Πορτογαλία, τη Ρωσία , την Ουκρανία , τη Μάλτα , την Αμερική, το Λίβανο, το Ισραήλ, και άλλα Αραβικά κράτη και συνεχώς βρισκόμαστε σε αναζήτηση νέων αγορών διάθεσης τους. Η μεγάλη εξαγωγική παρουσία μας είναι αποτέλεσμα επίμονης και υπεύθυνης δουλειάς και ταυτόχρονα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και γενικότερα επαφές του εξωτερικού

Η επιτυχημένη πολιτική της εταιρείας όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων μας έχει βασιστεί στους ακόλουθους στόχους:

• Το σύνολο των προϊόντων μας να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών μας με συνέπεια , εγκυρότητα , αξιοπιστία , το χαμηλότερο δυνατό κόστος , εκπληρώνοντας παράλληλα όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

 • Η συνεχής διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζόμενων καθώς και των τελικών καταναλωτών.

  • Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στην αγορά.

 

 

 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Prince Silvero A.E.B.E. έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO , 9001:2000 το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που επηρεάζουν τη ποιότητα των προϊόντων. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται , συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων , αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζόμενων σε αυτή.

 

 

 
PRINCE INTERNATIONAL A.E.
Σκαμανδρού 63. 12133 Περιστέρι
Τηλ.: 210-5775422
Fax: 210-5777861
info@princesilvero.gr
princesl@otenet.gr
Κατάλογοι προϊόντων

(μόνο για επαγγελματίες)


PRINCE INTERNATIONAL S.A.
63, Skamandeou Str. 12133 Peristeri
+30 210-5775422
+30 210-5777861