ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Σκαμάνδρου 63 & Ισμήνης 2, 121 33 Περιστέρι

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 57 75422

Εσωτερικά
- Τμήμα Κοσμήματος: 214,216
- Τμήμα Visetti: 219,228
- Τμήμα Αντικειμένου: 234

Fax: 210 57 77861

info@princesilvero.gr
orders@princesilvero.gr
princesl@otenet.gr


ΚΕΝΤΡΙΚΟ SHOWROOM:

Θησέως 4-6, 105 62 Αθήνα

Τηλέφωνο: 216 800 3752, 216 800 3753

Fax: 216 800 3754

athens1@princesilvero.gr
athens2@princesilvero.gr

 


PRINCE INTERNATIONAL A.E.
Σκαμάνδρου 63. 12133 Περιστέρι
Τηλ.: 210-5775422
Fax: 210-5777861
info@princesilvero.gr
princesl@otenet.gr
Κατάλογοι προϊόντων

(μόνο για επαγγελματίες)

 

PRINCE INTERNATIONAL S.A.
63, Skamandeou Str. 12133 Peristeri
+30 210-5775422
+30 210-5777861